Ansvar

Global opvarmning er den største trussel for vores planet i dag.

Det sker her og nu i Danmark og ikke kun for vore naboer, men det nytter - hvis vi her og nu gør en indsats for at begrænse det globale CO2-udslip. Læs mere...

Peugeot ”Blue Drive”

Peugeot Danmark har som den eneste organisation i Danmark og EU etableret en miljøcoach uddannelse og alle forhandlere har nu en dedikeret miljøcoach til at give alle Peugeot-kunder et ”Blue Drive” kørekursus. Peugeot introducerer ”Blue Drive” til Åben Hus arrangementet og giver mulighed for at tilmelde sig det gratis kursus, hvor man lærer at køre længere på literen, spare penge og CO2 og samtidig bevare køreglæden.
Læs mere...

Succes for Peugeots skovrejsnings og ”CO2-brønd” projekt i Amazonas

Skovrydning, ikke mindst i de tropiske og subtropiske områder, har gennem mange år været en af de helt store årsager til CO2-udledning og klimapåvirkning, og nu er minimering af skovrydning og skovrejsning vigtige internationale indsatsområder for at få klimapåvirkningen og temperaturstigningen under kontrol. Læs mere...

Toyota planter 50.000 træer

Med den største event med planting af træer i Japan nogensinde iværksætter Toyota Motor Corporation (TMC) en række bæredygtige aktiviteter på udvalgte fabrikker. Læs mere...

Etisk Ansvar

Det er et fåtal i samfundet der er bevidste om klimaets tilstand, og det er de færreste der tror på virkeligheden af det. Det er derfor af allerstørste vigtighed at alle almindelige mænd, kvinder og børn forstår hvad denne klima krise handler om, og forstår at der ikke "kun" er tale om global opvarmning, men at det faktisk er "lokal" opvarmning. Læs mere...