Etisk Ansvar

Det er et fåtal i samfundet der er bevidste om klimaets tilstand, og det er de færreste der tror på virkeligheden af det. Det er derfor af allerstørste vigtighed at alle almindelige mænd, kvinder og børn forstår hvad denne klima krise handler om, og forstår at der ikke "kun" er tale om global opvarmning, men at det faktisk er "lokal" opvarmning.
Det er et fåtal i samfundet der er bevidste om klimaets tilstand, og det er de færreste der tror på virkeligheden af det. Det er derfor af allerstørste vigtighed at alle almindelige mænd, kvinder og børn forstår hvad denne klima krise handler om, og forstår at der ikke "kun" er tale om global opvarmning, men at det faktisk er "lokal" opvarmning.

Alle danskere har et etisk ansvar i forhold til klimaet. Det personlige ansvar er knyttet til frihed, for uden frihed til at vælge sine handlinger, intet ansvar. Derfor er den enkeltes forståelse af sin egen klimapåvirkning, og især af sine positive og praktiske handlemuligheder, nødvendig for at ansvaret opleves som påtrængende og reelt. En øget forståelse af klimaproblemets alvor vil samtidig øge forståelsen for nødvendigheden af fremtidige politiske indgreb.

Politiske initiativer og en forhøjet indsats fra industrien er afgørende for at Danmark kan nedbringe sit CO2-udslip. Men en betydelig reduktion i CO2-bidraget kan kun lade sig gøre med befolkningens accept og aktive medvirken.

Det sker her og nu i Danmark og ikke kun for vore naboer, men det nytter hvis vi her og nu gør en indsats for at begrænse det globale CO2-udslip.