Global opvarmning er den største trussel for vores planet i dag.

Det sker her og nu i Danmark og ikke kun for vore naboer, men det nytter - hvis vi her og nu gør en indsats for at begrænse det globale CO2-udslip.

Navnet er lidt misvisende fordi det ikke betyder at temperaturerne vil stige overalt, men snarere, at atmosfæren er ved at ændre sig og vil påvirke den skrøbelige økologiske balance på vores planet, med store temperaturudsving i begge retninger til følge.

Klimaændringerne vil påvirke os på et utal af områder, der er vigtige for vores daglige overlevelse; adgang til vand, sundhed, vejrmønstre, biodiversitet, arternes overlevelse og endda politiske konflikter. Virkningerne af klimaændringerne må ikke undervurderes, og vi vil opleve at de intensiveres på grund af den indbyrdes sammenhæng mellem disse områder.

Selv om den globale opvarmning ikke har geografiske grænser og ikke forskelsbehandler os, vil fattige områder vil blive ramt uforholdsmæssigt hårdt af klimaforandringerne, fordi man der ofte mangler den sociale infrastruktur, som for eksempel adgang til rent vand eller sundhedspleje.

Vi er alle en del af problemet og vi har alle har et etisk ansvar i forhold til klimaet - Klimaet har brug for at vi alle deltager så vi alle bliver en del af løsningen.

Alle kan - og vi bør spille en aktiv rolle for at reducere og løse den globale opvarmnings udfordringer. Hvis vi hver i sær gør en lille ting, vil det blive til millioner af små ting, hvilket vil kunne gøre en reel forskel.

Små ændringer i vores adfærd kan hjælpe med at sænke CO2 udslippet, uden at påvirke vores livskvalitet, og vi skal gøre det til en sport at leve efter KlimaPyramiden®.