Succes for Peugeots skovrejsnings og ”CO2-brønd” projekt i Amazonas

Skovrydning, ikke mindst i de tropiske og subtropiske områder, har gennem mange år været en af de helt store årsager til CO2-udledning og klimapåvirkning, og nu er minimering af skovrydning og skovrejsning vigtige internationale indsatsområder for at få klimapåvirkningen og temperaturstigningen under kontrol.

Peugeot indgik allerede i 1998 et innovativt samarbejde med den franske skov- og naturstyrelse ONF om skovrejsning og hermed etableringen af en ”CO2-brønd” i Amazonas. Efter 10 års arbejde har projektet for længst givet overbevisende resultater – mere end 51.000 tons CO2 er lagret i 1.742 hektar ny beplantet skovområde.

Peugeots ledende position i bilindustrien, når det gælder kontrol af drivhusgasser, skyldes intensiv forskning og udvikling. PSA Peugeot Citroën har de seneste 10 år investeret 21 milliarder kr. med sine partnere i fornyelsen af sit diesel- og benzinprogram for at sikre lavere forbrug, minimering af CO2-udledning og mindre forurening. Peugeots seneste tiltag er Blue Lion standarden, som er en paraply for mærkets miljø og klimamæssige mål fra bilens produktion over den daglige brug til den endelige miljøbehandling og skrotning (ELV). Sammenfattende er målsætningen at integrere bilen i miljøet på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Skovens rolle i kampen mod drivhuseffekten
Skoven spiller en stor rolle i kampen mod drivhuseffekten. Gennem fotosyntesen vedligeholdes den naturlige cirkulation af CO2 mellem økosystemerne og atmosfæren. CO2 bliver absorberet af bladenes overflade og lagret i bladene, grenene, stammerne og rødderne, og således stiger lageret af kulstof i biomassen efterhånden som beplantningen vokser. Skoven kan derfor betragtes som en ”CO2-brønd”.
Med det potentiale, der ligger i udnyttelsen af naturens egne processer, var det et naturligt skridt for Peugeot at indgå samarbejde med ONF (Frankrigs skov- og naturstyrelse), som har erfaringer med CO2-lagring i plantager i Afrika (Cameroon) og i Latinamerika (Columbia og Chile).

Etableringen af Peugeot Forest Carbon Sink
Underskrivelsen af kontrakten mellem Peugeot og ONF i september 1998 om et skovrejsnings projekt og etableringen af en CO2-brønd var samtidig startskuddet til et projekt med adskillige udfordringer. Lang tids søgen ledte i1999 projektgruppen til Fazenda São Nicolau, som er et 10.000 hektar stort område ved Rio Juruena floden i Amazonas.

1164-b866a4
Her startede et udfordrende eventyr: Opkøb af land, produktion af lokale frø og planter, der endnu ikke var velkendte, etablering af et 100 mand stort team i et svært tilgængeligt område med en nærmest ikke-eksisterende infrastruktur. Alene produktionen af frø og planter krævede test af mere end 50 lokale arter for at sikre den mest optimale beplantning af området.
De første år var præget af en intens kamp mod en særdeles genstridig græsart, der gjorde udplantningen til en større udfordring end ventet. Løsningen lå dog ligefor – man lod kreaturer græsse, og deres CO2-udledning blev naturligvis talt med i projektets samlede CO2-regnskab. Efterhånden som beplantningen vokser og græsarealerne bliver mindre, er det planlagt, at kreaturerne skal væk fra området i 2010-2011.

Opløftende og flotte resultater efter 10 år
Peugeots ”CO2-brønd” har vist sig som et succesfuldt feltlaboratorium, der har givet Peugeot og en mængde andre samarbejdspartnere et håndgribeligt grundlag for en omfattende research. Projektet har efter 10 år eksistens bevist sit værd som kulstof-reservoir. Der er plantet mere end 2 millioner træer og de 1.742 hektar beplantning har allerede lagret 53.000 tons CO2, hvilket svarer til 5,1 tons CO2 pr. hektar pr. år. Hvis man medregner projektets forbrug af brændstof, er resultatet af CO2-regnskabet 51.000 tons lagret CO2. I dette regnskab er der ikke medtaget den mængde CO2,som stadig er lagret i dødt træ, jordbunden etc., da disse tal først vil være tilgængelige i næste regnskab.

Projektets fremtid
Et af de fremtidige mål for Peugeots ”CO2-brønd” er at få verificeret nøjagtigheden af CO2-målingerne af en uafhængig organisation og dermed få kvalitetsstemplet metodikken. Ambitionerne er bl.a. at opnå en VCS standard (Volontary Carbon Standard), som er en af de mest stringente og avancerede standarder.

Det primære mål med projektet har været at sætte fokus på potentialet i skovrejsning og CO2-brønde og validiteten af målingerne - ikke at sælge CO2-kvoter. Hvis der på et tidspunkt bliver taget beslutning om at sælge CO2-kvoter, vil overskuddet gå 100 % til projektets videre udvikling. Og et eventuelt salg af CO2-kvoter skulle udelukkende tjene til at understrege den økonomiske bæredygtighed i skovrejsning og ”CO2-brønd” projekter og dermed bidrage til udbredelsen af lignende projekter.