Toyota planter 50.000 træer

Med den største event med planting af træer i Japan nogensinde iværksætter Toyota Motor Corporation (TMC) en række bæredygtige aktiviteter på udvalgte fabrikker.
Med den største event med planting af træer i Japan nogensinde iværksætter Toyota Motor Corporation (TMC) en række bæredygtige aktiviteter på udvalgte fabrikker. En stor gruppe af frivillige - bestående af medlemmer af lokalsamfundet, repræsentanter fra TMC’s ledelse, herunder Toyotas øverste leder Katsuaki Watanabe, samt TMC’s medarbejdere og deres familier – var samlet ved Toyotas Tsutsumi Fabrik for at plante ca. 50.000 træer på og omkring bilfabrikkens område.

Burnaston_plant_low_tcm325-796571

Formålet med eventen har været at skabe naturlige omgivelser, og derfor har man valgt at anvende træer, som i forvejen findes naturligt i nærområdet. Træerne skal bidrage til at skabe et frodigt og varieret fabriksområde, der kan være hjemsted for forskellige dyrearter. Ud over at have plantet træer har TMC også anvendt viden om bioteknologi og beplantning til andre aktiviteter som fx at placere NOx-absorberende vegetation på taget af Toyota Tsutsumi Fabrik.

Bæredygtighedsaktiviteterne på Tsutsumi Fabrik begrænser sig ikke kun til beplantning af træer og anden vegetation – i marts installerede fabrikken et elproduktionssystem baseret på solceller for at begrænse udledningen af CO2 emissioner. Systemet, som benytter naturenergi, har en gennemsnitligt produktion på 2000 kW, hvilket gør det til et af de største solcelleanlæg på en bilfabrik på verdensplan. Dette skal sammen med introduktionen af kraftvarmesystemer og andre energibevarende tiltag resultere i en årlig reduktion af CO2 udledningen på 55 % i forhold til 1990. Besparelsen er lig med den mængde CO2, som årligt bliver absorberet af mere end 5000 hektar tropisk regnskov. Derudover bliver den genererede elektricitet ikke kun brugt inde på selve fabrikken, men den bruges også til belysning af de omkringliggende gangarealer.