Vidste du ?

Op imod 1000 organisationer i verden rapporterer via Global Reporting Initiative (GRI) - verdens de facto standard for rapportering om bæredygtighed.
Global Reporting Initiative – oftest refereret til som GRI – har lanceret et af de mest anerkendte sæt af retningslinier for rapportering om bæredygtighed, GRI Sustainability Reporting Guidelines. Retningslinierne giver et bud på, hvilke informationer det er relevant for virksomheder at inkludere i deres offentlige rapportering om deres performance indenfor miljø, sociale forhold og økonomi.


Danisco: Sustainability report 08

Danske Bank Group: danskebank.com/da-dk

DONG Energy A/S: ansvarlighedsrapport 2007

Novo Nordisk A/S: novonordisk.dk

novonordisk.com

Engagement er dialog med omverdenen
Socialt engagement handler især om måden, hvorpå virksomheder driver deres forretning, hvordan dette påvirker omverdenen, og hvordan virksomheder påvirkes af omverdenen.

Læs mere på: socialtengagement.dk


Global Reporting Initiative: globalreporting.org