Se filmen "En ubekvem sandhed"
Få dit firma til at købe filmen, se filmen med dine kolleger, diskuter den, få sat gang i en "klimaisme" med kreative ideer og gode forslag til hvordan vi kan gøre noget ved det, - og lav en ordning hvor filmen kan lånes af de der var forhindret i at deltage i arrangementet.

Læs også den tilhørende bog