Peugeot deltager i ”Ræs for miljøet” på Axeltorv


55153c157431141697dc7456f5d96c4c

Folkeoplysningsforbundet SFOF sætter lørdag den 5. september mellem 10.30 og 13.30 fokus på klima og transport for at vise, at biler og miljøbevidsthed godt kan forenes. Netop her spiller Peugeot en vigtig rolle og er med på Axeltorv for at illustrere, at man som bilist allerede nu kan træffe et miljøbevidst valg af bil. Peugeot udstiller to 308 HDi-modeller med en CO2-udledning på henholdsvis kun 90 g/km og 99 g/km.

e2313ece8ec5a58d17f7fad6d5aa90ac

Axeltorv danner lørdag den 5. september rammen for en miljø- og klimaevent med bilisme i centrum. Der vil være debatter med både forskere og politikere styret af DR 2´s Ann Marker og ikke mindst vil der være mulighed for at se forskellige bud på biler med lav CO2-udledning.

Peugeot City står parat til at rådgive om det miljøbevidste bilvalg og give tips om, hvordan man ved at ændre sin kørestil fra ubevidst til bevidst kan spare brændstof og CO2. Miljø og klimainteresserede har desuden chancen for at tale og debattere med Peugeot Danmarks miljøchef, Jens Andersen, der kan fortælle indgående om Peugeots miljøstrategi.

Peugeot Blue Lion
Peugeot har bilen til de klimabevidste danskere. Med Blue Lion-modellerne kan Peugeot tilbyde en bred vifte af lavt udledende biler fra hele modelprogrammet - lige fra 107 med en CO2-udledning på 106 g/km til 3008 Crossover med en CO2-udledning på 130 g/km.
Blue Lion er Peugeots klimastandard. Det betyder, at bilerne må have en maksimal CO2-udledning på 130 g/km, hvilket er langt under gennemsnittet for antal solgte biler i Europa, der i 2008 lå på 154 g/km. Udover grænsen for CO2-udledning er en Blue Lion-model kendetegnet ved, at 95 % af bilen kan genbruges/genvindes og at den er produceret efter den internationale standard for miljøledelse: ISO 14.001. Peugeot Blue Lion tager hensyn til miljø og klima under hele bilens cyklus - lige fra produktion, under brug og slutteligt ved skrotning.

Peugeot 308 HDi – 90 og 99 g CO2
På Axeltorv udstiller Peugeot to særlige udgaver af den dynamiske familiebil Peugeot 308: En Peugeot 308 1,6 HDi med semiautomatisk gear og en Peugeot 308 1,6 HDi med semiautomatisk gear og mikrohybrid-teknologi.
De kører begge på 18 % biodiesel, hvilket reducerer CO2-udledningen med 18 % således, at Peugeot 308 1,6 HDi med semiautomatisk gear kun udleder 99 g CO2. Denne biodiesel er en såkaldt andengenerations biodiesel, som produceres på basis af bl.a. slagteriaffald, og Peugeot samarbejder bl.a. med Daka og OK om road-tests for at bidrage til udvikling og fremme kommercialiseringen af biodiesel. Alle Peugeots HDi dieselmodeller kan køre på op til 30 % biodiesel i dag.
Kombinerer man mikrohybrid-teknologi med biodiesel i tanken opnås en yderligere CO2-reduktion: 308 1,6 HDi mikrohybrid udleder kun 90 g CO2/km.

Mikrohybrid-tekologien fungerer kort fortalt ved, at systemet registrerer påløb frem mod stop, når der bremses. Herved opsamles energi, som lades på batteriet. Når foden igen flyttes til speederpedalen, starter motoren automatisk på kun 480 millisekunder, og den opsamlede strøm bruges ved igangsætningen således, at der også her spares brændstof. Ved ren bykørsel spares der op til 15 % brændstof, mens man kan spare 9 % ved blandet kørsel.
Peugeot introducerer mikrohybrid-teknologi i sit modelprogram i 2010.